Slide background

Autisme Praktijk Alice

Autisme Coaching

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Creatieve Therapie

Lekker slapen als je autisme hebt

Lezing November 2019 (korte impressie)
Ik wil deze lezing aandacht geven omdat veel mensen met een autismespectrum stoornis last hebben van een slechte kwaliteit slaap.

Tekening: Marline (ruime ervaring met slecht slapen)

Als je autisme hebt dan is de kans groot dat je ervaring hebt met slecht inslapen en/of doorslapen.
Slaapproblemen en slaaptekort leiden vaak tot vervelende klachten zoals: vermoeidheid, snel geïrriteerd zijn, depressies, agressie, een minder goed functionerend geheugen en verminderde productiviteit. Daarnaast leidt slaaptekort bij mensen met autisme vaak tot verergering van autistisch gedrag, angstsymptomen, emotionele stress en gedragsproblemen.