Slide background

Autisme Praktijk Alice

Autisme Coaching

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Creatieve Therapie

Zelfverwonding bij autisme

Dit onderwerp is belangrijk omdat opzettelijke zelfverwonding (OZV) ook voorkomt bij jongeren en volwassenen met een autismespectrum stoornis met een normale of hogere intelligentie.
In de praktijk blijkt dat cliënten met autisme zich niet altijd gehoord voelden door hulpverleners wat betreft hun OZV. Veel hulpverleners vermijden dit onderwerp het liefste. Ze willen er niet over praten of menen dat OZV niet past bij autisme. Praten over dit probleem is noodzakelijk zodat er een gerichte behandeling kan plaats vinden.
Bij de behandeling van autisme en OZV zou men kunnen starten vanuit de educatie affectregulatie. De client kan hierdoor het gevoel van grip en controle krijgen over de eigen emoties naar een niveau zodat de OZV niet verder toeneemt.

Leestips:
Hiervoor heb ik geen leestips gevonden. Hetgeen ik heb gevonden komt uit verschillende artikelen en heb ik persoonlijk samengevoegd in een artikel.


Tekening:
Marline “knoop”