Slide background

Autisme Praktijk Alice

Autisme Coaching

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Creatieve Therapie

Online Modulen

Online leermodule 1: Acceptatie and Commitment therapie
Online leermodule 2: Cognitieve Gedragstherapie
Online leermodule 3: Omgaan met emoties
Online leermodule 4: Plannen en organiseren
Online leermodule 5: Opvoeden als je zelf autisme hebt
Online leermodule 6: Werk en opleiding
Online leermodule 7: Zelfbeeld en identiteit
Online leermodule 8: Anders boos zijn
Online leermodule 9: Beter slapen
Online leermodule 10: Mijn kind heeft autisme
Online leermodule 11: Naar de brugklas
Online leermodule 12: Relaties
Online leermodule 13: Seksualiteit
Online leermodule 14: Vriendschap
Online leermodule 15: Wat is autisme?


Tarief leermodulen vanaf € 75,- afhankelijk van het aantal sessies.

Module 1: Acceptatie and Commitment Therapie


Voor wie?

Volwassenen met autisme

Informatie
ACT is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie, welke eind jaren 80 is ontwikkeld in de USA door Steven Hayes, Kelly Wilson & Kirk Strosahl. Act valt onder de derde generatie gedragstherapieën. Bij deze stroming is de focus niet zozeer het veranderen van denken en voelen, maar meer het op een werkbare manier om leren gaan met het denken en voelen zodat er weer ruimte ontstaat om te investeren in je eigen leven. Act maakt onder andere gebruik van metaforen en mindfulness
Leo Kannerhuis Nederland is eigenaar van deze blended behandelmodule

Module 2: Cognitieve gedragstherapie.


Voor wie?

Volwassenen met autisme vanaf 18 jaar

Informatie
Behandelmodule cognitieve gedragstherapie voor volwassenen met autisme vanaf 18 jaar.
De module richt zich op het opsporen en veranderen van gedachten die leiden tot problemen of klachten. De samenhang tussen een gebeurtenis, gedachten, gevoel, gedrag en gevolg wordt onderzocht met behulp van het G-schema.
De module bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de module richt zich op het werken met het G-schema. In het tweede deel denkt de patiënt na over alternatief gedrag, gevoelens, gedachten en gaat hiermee oefenen in de praktijk. Ook worden specifieke thema’s als piekeren, spanning en het oplossen van problemen besproken. Er wordt nagedacht over een doel voor de toekomst en de patiënt sluit de module af met een evaluatie sessie.

De onlinesessies worden afgewisseld met face-to-facecontacten. De ideale doorlooptijd van deze behandelmodule is 16 weken.
De blended behandelmodule is ontwikkeld door Dr. Leo Kannerhuis en is een samenwerking van de behandellijn volwassene en RD&I. De inhoud van de behandelmodule is samengesteld op basis van: Schuurman, C. (2013). Cognitieve gedragstherapie bij autisme. Een praktisch behandelprogramma voor volwassenen. (2e ed.). Amsterdam, Nederland: Hogrefe Uitgevers BV.
Dr. Leo Kannerhuis is eigenaar van deze blended behandelmodule.

Module 3: Omgaan met emoties


Voor wie?

Volwassenen met autisme

Informatie
In deze module krijgt u uitleg over emoties, wordt onderzocht hoe emoties werken en welke technieken kunnen helpen bij het reguleren van emoties.
De module is bedoeld als eerste interventie in het onderzoeken hoe emoties werken en welke technieken mogelijk kunnen helpen bij het reguleren van emoties. De module bestaat uit twee delen:
Tijdens het eerste deel van de module worden 5 thema’s behandeld, namelijk: wat emoties zijn, hoe emoties werken, hoe je emoties kunt signaleren, de relatie tussen gebeurtenissen, gedachten en emoties en het omgaan met emoties.
Tijdens het tweede deel van de module vindt verdieping plaats van de verschillende emotionele fasen. De client onderzoekt hoe emoties bij hem werken en wat hij kan doen in het omgaan met emoties. De verschillende fasen worden besproken in de volgende volgorde: overspoeling, leeglopen, vollopen en basisniveau. Met uitzondering van het basisniveau worden de fasen behandeld in drie stappen: herkenning, regulatie en een samenvatting. Bij het basisniveau, wordt gekeken wat de patiënt kan doen om op dit basisniveau te blijven en overspoeling te voorkomen. Dit heeft een preventief karakter.

De module is ontwikkeld door Leo Kannerhuis Nederland en is een samenwerking van Altrecht, GGZ Noord-Holland-Noord, Parnassia Groep en het Dr. Leo Kannerhuis.

Module 4: Plannen en organiseren


Voor wie?

Volwassenen met autisme

Informatie
In deze module worden praktische handvaten gegeven om beter te leren plannen en organiseren.
Er worden relevante onderwerpen behandeld zoals het gebruik van een tijdsplanning, steun vragen, prioriteiten stellen en taken afronden. De oefeningen zijn gericht op het stap voor stap zelf leren plannen en organiseren van taken en afspraken.

De module is ontwikkeld door Daniëlle Revers van Minddistrict in samenwerking met Brigitte van Mansum-Aarts en Helma Smolders-Dortmans van Reinier van Arkel, Eva van den Dijssel en Marjolijn Hoekert van GGZ Noord Holland Noord en Senne Pol-Goeman van GGZ Eindhoven.

Module 5: Opvoeden als je zelf autisme hebt


Voor wie?

Volwassenen met autisme die een kind opvoeden

Informatie
De module ‘Opvoeden als je zelf autisme hebt’ is ontwikkeld voor volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en hun partner, die een of meerdere kinderen hebben in de leeftijd van 4-12 jaar.
Het doel van de module is het vergroten van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot het ouderschap. Ouders worden zich bewust van hun rol, taak en verantwoordelijkheden als ouder en wat dit voor hen betekent, ook in combinatie met autisme. Daarnaast krijgen ouders verschillende opvoedvaardigheden aangeleerd en denken ze na over de samenwerking met hun partner.

Onderdelen die aan bod komen zijn:

 • De ouder als opvoeder.
 • Wat opvoeden is en hoe een kind zich ontwikkeld.
 • De invloed van autisme op het opvoeden.
 • Opvoedvaardigheden, zoals: gedrag beïnvloeden, communiceren, conflicten oplossen en troosten.Samenwerken met je partner.
 • In balans blijven.

De module is ontwikkeld door Leo Kannerhuis Nederland en is een samenwerking van Mondriaan, Parnassia, de ervaringsraad en het Dr. Leo Kannerhuis.

Module 6: Werk en opleiding


Voor wie?

Voor iedereen met autisme die hier meer informatie over wilt krijgen vanaf 18 jaar

Informatie
Met de module Werk en opleiding Autisme wordt het competentieprofiel van een client in kaart gebracht. Het profiel van de client geeft een overzicht van wie hij of zij is, wil, kan en op welke manier hij of zij leert. De module heeft een onderzoekend en indicatief karakter en verzorgt geen uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek. Daarnaast wordt de invloed van autisme op werken en leren onderzocht en zet de client  zijn netwerk uiteen. Dit geeft de client handvatten die richting kunnen geven in de zoektocht naar passend werk of een passende opleiding.

Onderdelen die aan bod komen zijn:

 • De loopbaan.
 • Persoonlijke eigenschappen.
 • Wensen, motivatie en reële perspectieven.
 • Sociale vaardigheden en werkvaardigheden.
 • Manieren van werken en leren.
 • De invloed van autisme op werken en leren.
 • Netwerk en sociale steun.
 • Toekomstplannen.

De module is ontwikkeld door Dr. Leo Kannerhuis en is een samenwerking van de behandellijn jongeren en RD&I van het Dr. Leo Kannerhuis.

Module 7: Zelfbeeld en identiteit


Voor wie?

Jongvolwassenen met autisme

Informatie
Onderzoeken van het eigen zelfbeeld en de eigen identiteit.
De module is bedoeld om [jong]volwassenen met ASS te laten nadenken over hun zelfbeeld en identiteit. Zo krijgen ze meer zicht op wie ze zijn, hoe ze over zichzelf denken, wat voor hen belangrijk is en hoe dit samen met hun autisme hun dagelijks leven en relaties beïnvloedt. De patiënt onderzoekt hoe hij kan werken aan een meer realistisch zelfbeeld.

Onderdelen die aan bod komen zijn:

 • Het verschil tussen zelfbeeld en identiteit.
 • De invloed van gedachten.
 • Factoren die van invloed zijn op de vorming van je identiteit en zelfbeeld.
 • Werken aan je zelfbeeld.
 • Wie wil je zijn?
 • Omgaan met feedback van anderen.

De module is ontwikkeld door Leo Kannerhuis Nederland en is een samenwerking van Lentis, Lister, GGZ Noord-Holland-Noord, het Dr. Leo Kannerhuis en de Ervaringsraad van Leo Kannerhuis Nederland.

Module 8: Anders boos zijn


Voor wie?

Kinderen met autisme 8 tot 10 jaar

Informatie
Het doel van de module is dat het kind weet wat boos zijn is en hoe dit bij hem of haar werkt. Het kind onderzoekt welke manieren hem of haar kunnen helpen om met boos zijn om te gaan. Onderdelen die aan bod komen zijn:

1. Herkennen van boos zijn

 • Wat zijn emoties.
 • Wat zorgt ervoor dat je boos wordt? (gebeurtenis)
 • Hoe loopt boos zijn op? (gevoel)
 • Hoe wordt boos zijn geuit? (gedrag)

2. Stop-knop leren gebruiken om te voorkomen dat boos zijn toeneemt.

3. Oefenen met handige manieren van reageren bij boos zijn

 • Time-out nemen.
 • Minder letten op de boosmaker.
 • Helpende gedachtes gebruiken.

De module bestaat uit 12 online sessies en 8 online registratie/evaluaties sessies. De onlinesessies worden afgewisseld met face-to-facecontacten. De ideale doorlooptijd van deze module is maximaal 20 weken.   

De module is ontwikkeld door Leo Kannerhuis Nederland en is een samenwerking van de Parnassia Groep, Mondriaan  en het Dr. Leo Kannerhuis.

Module 9: Beter slapen


Voor wie?

Jongeren 14-18 jaar met autisme

Informatie
Het doel van de module is dat de client zicht krijgt op zijn slaapproblemen en verschillende handvatten aangereikt krijgt om het slapen te verbeteren. Dit gebeurt op basis van cognitieve gedragstherapeutische principes.

Onderdelen die aan bod komen zijn:

 • Psycho-educatie over slapen.
 • Slaapgewoonten in kaart brengen.
 • Slaapgewoonten veranderen.
 • Helpende en niet-helpende gedachten.
 • Anders denken over slapen.
 • Minder piekeren.
 • Terugvalpreventie.

De module is ontwikkeld door Dr. Leo Kannerhuis en is een samenwerking van het behandelcentrum jongeren en RD&I van het Dr. Leo Kannerhuis.

Module 10: Mijn kind heeft autisme (twee modulen)


Voor wie?

Voor ouders met een kind met autisme 13-18 jaar
Voor ouders met een kind met autisme 6-12 jaar

Informatie
Het doel van de module is het vergroten van kennis en inzicht bij ouders over ASS in het algemeen en ASS bij hun kind in het bijzonder. Ouders worden bewust van de impact van ASS op hun kind, het gezin en de opvoeding. Daarnaast krijgen ouders handvatten aangereikt hoe zij hun houding, de omgeving of vaardigheden kunnen aanpassen in relatie tot hun kind en zijn of haar ASS. De module helpt de ouders bij de start van het verwerken van de diagnose en geeft inzicht in wat het betekent voor henzelf als ouders.

Onderdelen die aan bod komen zijn:

 • Autisme Spectrum Stoornis en comorbiditeit.
 • Informatieverwerking.
 • Sterke en minde sterke kanten van het kind.
 • Handvatten om met de ASS-problematiek om te gaan.
 • De impact van ASS op het gezin.
 • Balans tussen draagkracht en draaglast. 
 • Het inzetten van het netwerk.
 • Aan anderen vertellen over ASS en de daaruit voortkomende behoeften van het kind.

De module bestaat uit 12 online informatie sessies. De onlinesessies worden afgewisseld met face-to-facecontacten met de behandelaar. De doorlooptijd van deze module is maximaal 16 weken.

Leo Kannerhuis Nederland is eigenaar van deze blended behandelmodule.

Module 11: Naar de brugklas


Voor wie?

Kinderen met autisme 11-13 jaar

Informatie
De module ondersteunt het kind bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school. Er worden verschillende thema’s behandeld:

1.    Voorbereiden op de brugklas

 • Schoolspullen kopen, de route naar school oefenen, tas inpakken en op tijd komen.
 • De weg vinden op school, lesrooster gebruiken, mentor en regels.

2.    Nieuwe klasgenoten

 • Kennismaken, vrienden maken, gespreksonderwerpen en lichaamshouding.
 • Omgaan met pauzes en tussenuren.

3.    Plannen, huiswerk maken en leren:

 • Wat is plannen en waarom is het belangrijk?
 • Planning maken en volgen.
 • Leerstijl en verschillende manier om te leren.

Het kind voert binnen alle thema’s oefeningen uit en kijkt terug op hoe het gegaan is.

De module bestaat uit 10 online informatie sessies en 8 online rigistratie en oefen sessies. De onlinesessies worden afgewisseld met face-to-facecontacten. De ideale doorlooptijd van deze module is 18 weken.

De module start aan het einde van groep 8. Het kind  heeft dan een definitieve keuze gemaakt voor de middelbare school waar hij naar toegaat. De opdrachten kunnen hierdoor concreet en praktisch worden toegepast in een omgeving die voor het kind inzichtelijk is. Het kind wordt gestimuleerd om ouders en mentor (of ander contactpersoon vanuit school) te betrekken bij opdrachten uit de module.

Leo Kannerhuis Nederland is eigenaar van deze blended behandelmodule.

Module 12: Relaties


Voor wie?

Jongeren met autisme 14-18 jaar

Informatie
Het doel van de blended behandelmodule is dat de jongere vaardigheden ontwikkelt en zich bewust wordt van eigen ideeën en wensen op het gebied van relaties. De jongere verkent wat hij/zij daarin belangrijk vindt, wat de impact van zijn/haar ASS is op de thema’s en wat hij/zij daarom lastig vindt. Daarnaast is de realiteitstoetsing van hun ideeën over relaties van belang om hun gedrag beter te leren afstemmen in de sociale context.

Onderdelen die aan bod komen zijn:

 • Verliefdheid.
 • Laten merken dat je iemand leuk vindt.
 • Daten.
 • Wat is belangrijk in een relatie.
 • Problemen in een relatie.
 • Stoppen van een relatie.

De module bestaat uit 8 online informatie sessies. De onlinesessies worden afgewisseld met face-to-facecontacten. De ideale doorlooptijd van deze module is maximaal 14 weken.

Leo Kannerhuis Nederland is eigenaar van deze blended behandelmodule.

Module 13: Seksualiteit


Voor wie?

Jongeren met autisme 14-18 jaar

Informatie
Het doel van de module is het bespreekbaar maken van seksualiteit en het ontwikkelen van kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van seksualiteit. De jongere verkent wat zijn/haar wensen en grenzen zijn en wat de impact van zijn/haar ASS is op de thema’s. Daarnaast is de realiteitstoetsing van hun ideeën over seksualiteit van belang om hun gedrag beter te leren afstemmen in de sociale context.

Onderdelen die aan bod komen zijn:

 • Lichamelijke veranderingen in de puberteit.
 • Omgaan met seksuele verlangens.
 • Je lichaam ontdekken (zelfbevrediging).
 • Praten over seks.
 • Seksueel contact (samen).
 • Eigen grenzen.
 • Grenzen van de ander.
 • Veilige seks.

De module bestaat uit 7 online informatie sessies. De onlinesessies worden afgewisseld met face-to-facecontacten. De ideale doorlooptijd van deze module is maximaal 12 weken.

Leo Kannerhuis Nederland is eigenaar van deze blended behandelmodule.

Module 14: Vriendschap


Voor wie?

Jongeren met autisme 14-18 jaar

Informatie
Het doel van de blended behandelmodule is dat de patiënt weet wat vriendschap is, hoe het ontstaat en onderhouden kan worden. De patiënt verkent wat hij of zij daarin belangrijk vindt, wat de impact van zijn of haar ASS is op de thema’s en wat hij of zij daarom lastig vindt.

Onderdelen die aan bod komen zijn:

 • Wat is vriendschap?
 • Vrienden maken.
 • Vriendschap onderhouden.
 • Omgaan met ruzies en meningsverschillen.
 • Vriendschap stoppen.

De module bestaat uit 7 online informatie sessies. De onlinesessies worden afgewisseld met face-to-facecontacten. De ideale doorlooptijd van de module is maximaal 9 weken.

Leo Kannerhuis Nederland is eigenaar van deze blended behandelmodule.

Module 15: Wat is autisme?
Psycho educatie


Deze modulen worden gegeven aan verschillende doelgroepen.
Voor iedereen is er een geschikte module passend bij de vraag en leeftijd.

Voor wie?

 • Ouders met een kind 14-18 jaar
 • Ouders met een kind 8-10 jaar
 • Voor tieners 10-13 jaar
 • Voor kinderen 8 -12 jaar
 • Voor jongeren 14-18 jaar
 • Voor volwassen met autisme
 • Voor naasten (familie, vrienden etc)

Informatie
Onderdelen die aan bod komen zijn:

 • Uitleg over autisme.
 • Prikkelgevoeligheid.
 • Kenmerken van autisme.
 • Sterke kanten van autisme.

Leo Kannerhuis Nederland is eigenaar van deze blended behandelmodule.

Aanmelden:

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.