Mon - Sat: 9:00 - 18:00
Sat-Sun Closed
+61 383 766 284
Mobile
536 Virginia, LA 701
Address

Autisme Praktijk Alice

Autisme Coaching
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Safe & Sound Protocol (SSP)

Advies

Inleiding

Ieder mens met autisme is anders. Dit wil zeggen dat de communicatieve en sociale vaardigheden verschillend zijn. Dit heeft te maken met allerlei factoren.
Bent u op zoek naar het antwoord op de vraag: Hoe werkt autisme bij mij? Hoe werkt autisme bij mijn kind? Hoe kan mijn werkgever mij helpen bij mijn autisme? Dan kunt u bij Autisme Praktijk Alice terecht voor deskundig advies.

Om u een idee te geven waarover u advies kunt vragen volgt hieronder een beknopte uitleg over autisme.

Gefragmenteerd informatie verwerken (Centrale Coherentie)
Mensen met autisme missen meer informatie dan gemiddeld. Vaak wordt dit uitgelegd als “trager reageren”. Iemand met autisme heeft meer “puzzeltijd” nodig om van alle delen die hij waarneemt, één geheel te maken. Iedereen neemt waar in fragmenten, maar bij mensen met autisme is de verwerking in de hersenen anders. Dit heeft een grote impact op de betekenisverlening, dit kan van invloed zijn op het gedrag. Het gefragmenteerd informatie verwerken beïnvloedt het denken, doen en de algehele ontwikkeling.


 
Sociale informatie herkennen (Theory of Mind)
Door de problemen in de informatieverwerking is het moeilijker om sociale vaardigheden te leren. Veel mensen met autisme vinden sociale situaties moeilijk, waardoor ze deze kunnen gaan vermijden. Het brein van iemand met autisme herkent niet goed de context waarin iets gebeurd of gezegd wordt. De onderliggende boodschap wordt dan niet begrepen. Mensen met autisme kunnen hierdoor onhandig reageren en de omgeving ervaart dit vervolgens als storend. Sommige mensen met autisme kunnen deze beperking goed compenseren of hebben dat geleerd. Sociale vaardigheden aanleren is zinvol, maar daarnaast is het belangrijk dat iemand met autisme leert hoe hij zelf kan zorgen om de ontbrekende sociale informatie te verkrijgen. Het aanleren van communicatieve vaardigheden kan hierbij nuttig zijn. Zeker in combinatie met het versterken van het zelfvertrouwen. Een reëel en positief zelfbeeld is de eerste stap in dit proces.

Verbanden leggen (Centrale Coherentie)
Mensen met autisme hebben moeite met het leggen van verbanden. Dat komt doordat er veel verschillende informatie verwerkt moet worden. Van alle details een geheel maken en betekenis daaraan verlenen kost veel (denk) energie. De verbeelding schiet dan soms te kort. Het niet spontaan kunnen leggen van verbanden kan zorgen voor misverstanden in de communicatie en dat kan van invloed zijn op het gedrag.  De ene persoon met autisme kan beter verbanden leggen dan de ander. Bij niemand is dit precies hetzelfde. Belangrijk is dat duidelijk wordt waar en wanneer zich problemen op dit gebied voor doen. Als men dit eenmaal weet kan men aanpassingen aanbrengen en vaardigheden leren om anders om te gaan met het niet zien van oorzaken en gevolg. Mensen met autisme (en een normale intelligentie) hebben dikwijls weinig nodig om alsnog verbanden te kunnen leggen.
 
Planning maken, overzicht houden en aan het werk gaan (Executieve Functies)
Als de informatie goed is verwerkt en tot een betekenisvol geheel is verwerkt dan komt de fase van “in actie komen”. Iets gaan doen! Bijvoorbeeld beginnen aan het schoolwerk, gaan werken of het uitvoeren van een taak.
Om een taak te kunnen uitvoeren moet je weten wat je gaat doen, hoe en wanneer.  Vaak zien mensen met autisme “door de bomen het bos niet meer”.

Een taak zelf opdelen in kleinere stapjes is moeilijk. Dit heeft als gevolg dat mensen met autisme soms helemaal niet aan hun taak beginnen. Ook kan het zo zijn dat ze er wel aan beginnen maar het niet af kunnen maken. Bij elk mens met autisme is het niet goed kunnen plannen en uitvoeren weer anders. Daarom is het belangrijk om goed te kijken naar “waar ligt de oorzaak”. De oorzaak kan vaak opgelost worden door kleine aanpassingen aan te brengen op de werkvloer, in de klas of in de thuissituatie. Wanneer dit overzicht gecreëerd is, is er vaak meer mogelijk en wordt er minder stagnatie waargenomen in de ontwikkeling.

Overprikkeling
Iedere persoon krijgt via zijn zintuigen interne en externe prikkels te verwerken. Mensen met autisme reageren vaak onder gevoelig of juist overgevoelig op prikkels. De laatste jaren is hier veel over geschreven, maar nog steeds blijkt dat mensen met autisme zelf niet altijd goed weten waar ze gevoelig voor zijn. Voor mensen met autisme is overprikkeld raken niet alleen vervelend, maar het beperkt hen ook in het samen spelen, samen werken of in het leren. Als iemand overprikkelt raakt weet men vaak niet waardoor dit is gekomen. Overprikkeling kan voorkomen worden door inzicht te verkrijgen in hoe de overprikkeling is ontstaan. Met dit inzicht kan een signaleringsplan gemaakt worden met als doel ongewenst gedrag te voorkomen en de ontwikkeling te bevorderen op alle andere gebieden. Emoties zijn interne prikkels die vaak ervaren worden als moeilijk of onduidelijk door mensen met autisme.

Wie kan advies vragen?

 - Ouders van kinderen met autisme
 - Volwassenen met autisme
 - Begeleiders in de zorg
 - Gemeenten en provincie
 - Wijkteams

Hoe kunt u advies vragen?

Tijdens een persoonlijke afspraak, op een locatie die u kiest. Dit kan zijn in de praktijk, thuis, uw werkplek, school of instantie (bijvoorbeeld het UWV).
U vertelt uw hulpvraag en samen verduidelijken we de situatie. Dit kan gedaan worden met behulp van een vragenlijst.
Met de antwoorden en een observatie wordt door Autisme Praktijk Alice een totaalbeeld in kaart gebracht en vervolgens geanalyseerd. Op basis van deze analyse ontvangt u een advies dat we samen bespreken.

Neem contact op door het invullen van het contactformulier op deze site.

Waar is de praktijk?

Autisme Praktijk Alice maakt gebruik van flexibele praktijkruimten in onder andere:

 - Brunssum


Afhankelijk van uw wens maken we een afspraak in een van de praktijkruimtes in uw buurt of bij u thuis, of de werkplek, op de school of op een andere locatie.

Een advies of informatief gesprek is niet gratis.

Autismepraktijk Alice

© 2023 Copyright.
KVK: 70379459
SKJ gecertificeerd: 100024035
AGB-Code: 98103143

Contact

Doornappel 3
6367 DP Voerendaal

06-44382158

info@autismepraktijk-alice.nl
autismepraktijk-alice.nl

Search