Mon - Sat: 9:00 - 18:00
Sat-Sun Closed
+61 383 766 284
Mobile
536 Virginia, LA 701
Address

Autisme Praktijk Alice

Autisme Coaching
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Safe & Sound Protocol (SSP)

Werkwijze

De doelstelling is om autisme begeleiding aan te bieden met haalbare en persoonlijke doelen voor elke cliënt.  Mijn manier van werken is gericht op het concreet maken van problemen en het bieden van praktische oplossingen. Oplossingen die niet alleen op de korte termijn goed werken, maar ook voor de langere termijn.


Cyclus van aanmelding tot afronding.

Image

Stap 1: Aanmelden
U meldt zich aan via deze website.

Stap 2:
Intake gesprek van 1 uur. U komt alleen of met een begeleider. De hulpvragen bespreken we in de intake. Deze schrijf ik vervolgens (stap 3) in het begeleidingsplan. Het begeleidingsplan is klaar als u akkoord gaat.

Stap 3:
Begeleidingsplan opstellen (door mij) en bespreken.
In het begeleidingsplan staan uw persoonlijke doelen, de haalbaarheid en de interventies die ingezet zullen worden en wanneer wij deze evalueren.
Interventie is de methode die we kiezen om de doelen te bereiken.

Stap 4:
We gaan het begeleidingsplan uitvoeren.

Stap 5:
Tussentijds evalueren en bijstellen doen we in onderling overleg.

Stap 6:
Afronding en nazorg.

Intake gesprek en begeleidingsplan
Voor mensen met een PGB wordt dit verrekent met het PGB.
Als u geen PGB heeft dan bespreken we de kosten in de intake of vooraf per mailcontact.

Kennismaking gesprek
Deze gesprekken duren 30 minuten en er zijn geen kosten aan verbonden.

Adviesgesprekken
Een advies gesprek van 1 uur kost 74 euro.

Overige tarieven
Het tarief is mede afhankelijk van het traject dat u doorloopt.
Wanneer u met twee personen een traject doorloopt dan zijn hier extra kosten aan verbonden.
Bij de intake krijgt u hierover informatie.

Telefonisch contact
Het is niet mogelijk om een adviesgesprek of kennismaking te voeren per telefoon. We willen u graag ontmoeten omdat dit een beter beeld geeft dan alleen per telefoon elkaar te spreken.

Belangrijke weetjes

• We geven geen online trainingen meer omdat we van mening zijn dat elkaar ontmoeten een grote meerwaarde heeft in het proces van herstel en ondersteuning.

• Autismepraktijk Alice heeft geen crises dienst. We werken op afspraak en werken tijdens kantooruren.
• We geven geen levensloop begeleiding. Dit wil zeggen dat we de doelen binnen een afgesproken tijd willen behalen (gemiddeld 1 tot 3 jaar).

• Autismepraktijk Alice streeft naar het “weerbaarder” en minder kwetsbaar/onzeker maken van clienten met een autisme spectrum stoornis zodat ze de regie hebben en behouden over hun leven.

• Autismepraktijk Alice is gespecialiseerd in het werken met mensen met autisme met een gemiddelde of hogere intelligentie of hoogbegaafdheid.

• Wij streven erna om de facturering te laten passen binnen het indicatiebesluit van de gemeente.

• We geven geen begeleiding aan kinderen en jeugdigen beneden de 18 jaar.

• We geven geen begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking omdat onze zorgprogramma’s daar niet op aansluiten.

• We hebben een klachtenregeling en een privacy reglement.

• We doen alleen huisbezoeken als dit wenselijk en nodig is voor een goede ondersteuning en in de omgeving is van de praktijk (straal van 10 km).

1 Het begeleidingsplan is strikt vertrouwelijk.
2 Gegevens uit dit plan mogen niet aan derden worden verstrekt of ingezien zonder uitdrukkelijke toestemming van client of diens vertegenwoordiger. Alleen geregistreerde deskundigen, die aanwezig zijn bij het gesprek ter beoordeling van de (her)indicatie mogen dit verslag voor deze (her)indicatie gebruiken.
3 In verband met de bescherming van persoonsgegevens dient dit verslag zorgvuldig te worden bewaard. Gegevens mogen niet worden ingezien/opgeslagen door niet bevoegde personen.

De afspraken vinden plaats op de praktijk in Brunssum.
Autismepraktijk Alice heeft een privacyreglement en een klachtenregeling.

Marline Pijler

Autismespecialist
Autismepraktijk Alice

Autismepraktijk Alice

© 2023 Copyright.
KVK: 70379459
SKJ gecertificeerd: 100024035
AGB-Code: 98103143

Contact

Doornappel 3
6367 DP Voerendaal

06-44382158

info@autismepraktijk-alice.nl
autismepraktijk-alice.nl

Search