Mon - Sat: 9:00 - 18:00
Sat-Sun Closed
+61 383 766 284
Mobile
536 Virginia, LA 701
Address

Autisme Praktijk Alice

Autisme Coaching
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Safe & Sound Protocol (SSP)

Visie

Psycho educatie
Waar mensen met autisme vaak tegenaan lopen is het niet begrepen worden door docenten, collega’s en soms door de eigen familie. Ze lopen vast op het werk en privé. Vaak gebeurt dat meerdere malen gedurende hun leven. Hierdoor komen ze terecht bij de GGZ. De GGZ doet vervolgens onderzoek en kan een diagnose bekrachtigen of verwerpen. Meteen na de diagnose volgt een traject psycho educatie. Voor sommige mensen is dat te snel. Ze hebben de uitslag nog niet verwerkt en kunnen nieuwe informatie nog onvoldoende opnemen. De vragen komen pas later en dat is vaak het moment dat ze mijn ondersteuning vragen.

Signaleringsplan
De meeste clienten hebben vragen over de overprikkeling. Hiervoor werk ik met signaleringsplannen. Dat is de enige manier om erachter te komen waar de overprikkeling vandaan komt en wat men preventief kan inzetten om overbelasting te beperken of te voorkomen. Overprikkeling is een overbelast zenuwstelsel. Bij mensen met een late diagnose en gemiddelde of hogere intelligentie komt overprikkeling van de zintuigen in beperkte mate voor. Dat wil niet zeggen dat de last ervan groot kan zijn. Hierbij gaat het meestal om geluiden en drukte in de omgeving. Wanneer men in een rustige periode is dan is de overprikkeling minder aanwezig. Overprikkeling ontstaat vaak door een te hoge werk of studie druk en/of niet begrepen worden door de omgeving. Het is belangrijk om vaker in een rustige periode te komen doordat er aanpassingen worden gedaan om overbelasting te voorkomen.
Met autisme lukt het niet altijd om assertief te zijn. Dat wil zeggen dat het niet lukt om aan de omgeving duidelijk te maken wat men nodig heeft. Vaak omdat men zelf niet goed weet hoe het autisme invloed heeft. Autisme is een informatie verwerking stoornis, maar daarnaast spelen verschillende cognitieve aspecten een rol. Met name de sociale informatie niet goed kunnen verwerken speelt een belangrijke rol. Ofwel: zichzelf staande houden in het sociale verkeer (studie, werk, privé, familie) en alle verwachtingen die daarbij horen. Een groot aantal mensen maskeren het autisme omdat ze niet goed weten hoe ze het anders kunnen doen. Ze willen “normaal gedrag” laten zien. Wat ze niet willen laten zien dat ze moeite hebben om sociaal wenselijk te zijn. Sociaal je willen aanpassen is goed, maar dit mag en kan niet ten kostte gaan van je eigen welzijn. Je eigen grenzen aangeven en serieus nemen voorkomt veel ellende.

Acceptance & Commitment Therapy
Doordat mensen met autisme zijn vastgelopen in hun leven kunnen ze last hebben van een laag zelfbeeld. Vanwege de problemen vanuit de sociale en communicatieve beperkingen is het lastig om dit te veranderen in een positief zelfbeeld en om te leren assertief te zijn. Hiervoor zet ik (onder andere) de Acceptance & Commitment Therapy in.

Polyvagaal theorie
Vanuit interesse heb ik mij verdiept in de werking van de hersenen. In dit kader heb ik de studie gevolgd van de polyvagaal theorie. Deze kennis is een waardevolle aanvulling bij de begeleiding.

Autisme in je relatie
In de praktijk komen clienten vaker met vragen over hun relaties. Ik ben geen relatie therapeut, maar inmiddels ervaren om hiermee te werken als er autisme in de relatie een rol speelt.

Autisme en een hoge intelligentie of hoogbegaafdheid
Dit is de doelgroep die het meeste een beroep op mij doet. Binnen de GGZ hebben ze onvoldoende antwoorden gekregen of ze willen geen client zijn van een grote organisatie.

Autismevriendelijk
Mensen met autisme hebben een autisme vriendelijke context nodig om zich op alle gebieden goed te kunnen ontwikkelen.
Autisme vriendelijk wil zeggen begrip en veiligheid bieden door:

  • Rekening houden met prikkelgevoeligheid en/of bereid zijn aanpassingen te doen
  • Samenhang aanbrengen waar dat nodig is
  • Voorspelbaar zijn waar dat nodig is
  • Samenwerken met iedereen rondom de persoon met autisme
Autismevriendelijk

Autismepraktijk Alice

© 2023 Copyright.
KVK: 70379459
SKJ gecertificeerd: 100024035
AGB-Code: 98103143

Contact

Doornappel 3
6367 DP Voerendaal

06-44382158

info@autismepraktijk-alice.nl
autismepraktijk-alice.nl

Search