Mon - Sat: 9:00 - 18:00
Sat-Sun Closed
+61 383 766 284
Mobile
536 Virginia, LA 701
Address

Autisme Praktijk Alice

Autisme Coaching
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Safe & Sound Protocol (SSP)

Autisme Coach

Autisme Praktijk Alice biedt gespecialiseerde individuele begeleiding vanuit de praktijk in Brunssum. In de werkwijze kunt u lezen welke cyclus we hierin volgen. Uitgangspunt is de hulpvraag die u heeft. Hierbij ga ik uit van korte termijn doelen zodat er overzicht blijft en succeservaringen worden opgedaan. Bij de individuele begeleiding kijk ik naar wat iemand goed kan en vandaaruit bouwen we verder aan de persoonlijke ontwikkeling

Begeleiding op de volgende domeinen:

-Persoonlijk domein
-Huishoudelijk domein
-Maatschappelijke domein


Persoonlijk Domein

 - Preventieplan overprikkeling
 - Signaleringsplan
 - Sterkte/zwakte analyse
 - Ontwikkelen en stimuleren van de Theory of Mind
 - Seksuele vorming
 - Versterking eigen identiteit


Huishoudelijk Domein

 - Het maken van een dag, week of maand planning op maat
 - Individueel schema huishouden
 - Schema huiswerk en ondersteuning
 - Vaardigheden aanleren voor het zelfstandig wonen


Maatschappelijke Domein

 - Passend maken van de werkplek
 - Ondersteuning bij gesprekken met instanties
 - Invulling zinvolle vrijetijdsbesteding

Waar is de praktijk?

Autisme Praktijk Alice is gelegen aan de Brederostraat 19 in Brunssum.Autismepraktijk Alice

© 2023 Copyright.
KVK: 70379459
SKJ gecertificeerd: 100024035
AGB-Code: 98103143

Contact

Doornappel 3
6367 DP Voerendaal

06-44382158

info@autismepraktijk-alice.nl
autismepraktijk-alice.nl

Search