Mon - Sat: 9:00 - 18:00
Sat-Sun Closed
+61 383 766 284
Mobile
536 Virginia, LA 701
Address

Autisme Praktijk Alice

Autisme Coaching
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Safe & Sound Protocol (SSP)

Nieuws

Datum: 14 September 2023

Wachtlijst

Op een wachtlijst staan is heel vervelend, maar het is ook vervelend om als praktijk een wachtlijst te hebben. Het geeft druk omdat je mensen snel wilt ondersteunen. We vragen dan ook om begrip en geduld.
-Nieuwe aanvragen worden voorlopig niet meteen uitgenodigd voor een kennismaking bij Marline Pijler. Haar agenda staat vol tot einde dit jaar.
-Vanwege de wachtlijst worden geen mensen aangenomen met een vermoeden van autisme.
-Vanwege de wachtlijst zijn er geen adviesgesprekken meer tot einde van dit jaar.
-Ook neem ik geen clienten aan die nog (of opnieuw) in behandeling zijn bij de GGZ zodat mensen van de wachtlijst die geen ondersteuning hebben aan de beurt kunnen komen.
-Als je al begeleiding krijgt bij Autismepraktijk Alice maar je start een behandeling bij de GGZ dan stopt tijdelijk de begeleiding. De reden hiervan is eveneens dat mensen voorrang krijgen die nog geen vorm hebben van hulpverlening.
Collega Marijke heeft wel nog ruimte.


Facturen
Omdat de boekhouder is gaan werken met een ander boekhoudprogramma zien de facturen vanaf juni er anders uit. Mochten er vragen zijn mail dan naar info@autismepraktijk-alice.nl. Wij zorgen er altijd voor dat het geregeld wordt en niemand zich zorgen hoeft te maken.

Belangrijk: Vermeld bij de betaling in de omschrijving het factuurnummer. Vergeet dit niet. Dat bespaard ons veel extra werk in de administratie.

Blogs: er zijn weer nieuwe blogs geplaats. Autisme en Trauma.


 

Datum: 1 juni 2023

Wachtlijst

We hebben weer een paar mensen af van de wachtlijst en weer nieuwe erbij.

De wachtlijst is nu tot November 2023.
Nieuwe aanvragen worden wel al eerder uitgenodigd voor een intake gesprek van 45 minuten.

Vakantie:

In juli zijn we 3 weken gesloten in verband met vakantie. Sommige afspraken met bestaande clienten gaan wel door. In deze periode doen we geen intake gesprekken.
Clienten die dringend contact nodig hebben kunnen ons altijd bellen of mailen.

Annuleren

Annuleer 24 uur van tevoren als je niet kunt komen zodat je niets hoeft te betalen. Annuleer je niet op tijd dan betaal je het consult.

Afspraken maken

Clienten verwachten soms dat wij ze bellen om een afspraak te maken. Dat lukt ons echter niet altijd. Als je een afspraak wilt neem dan het initiatief per mail, telefoon of de app.

Tarieven

De tarieven zijn verschillend naar gelang hetgeen welk traject je doorloopt. In de intake maken we hier afspraken over.
Bij PGB clienten is dit mede afhankelijk van de gemeente waar je woont. Hiervoor maken we met elke client dezelfde afspraken.

-Vanaf augustus 2023 rekenen we een partner toeslag van 50 euro per uur bij de module autisme in je relatie. Bij PGB clienten blijven we in het afgesproken tarief van de betreffende client.

Facturen

Omdat de boekhouder is gaan werken met een ander programma zien de facturen vanaf juni er anders uit. Mochten er vragen zijn mail dan naar info@autismepraktijk-alice.nl. Wij zorgen er altijd voor dat het geregeld wordt en niemand zich zorgen hoeft te maken.
Met een PGB hoef je niet zelf bij te betalen mits je binnen de afgesproken indicatie blijft.

Blogs

Voor het goede nieuws verwijzen we naar de blogs op deze site. www.autismepraktijk-alice.nl  Laatste blog: autisme late diagnose. Hierna komt een blog over autisme en hoogbegaafdheid.
We wensen iedereen een mooie en rustige vakantie toe.

Marijke
Marline

 


Datum: 12 Maart 2023

Wachtlijst

Om goede zorg te kunnen blijven leveren is er een nieuwe wachtlijst vanaf vandaag.
Je kunt je wel aanmelden voor een adviesgesprek, maar trajecten kunnen we pas weer doen vanaf augustus 2023.


Datum: 9 Maart 2023

Informatieavond dinsdag 28 maart 19.00 u


In het kader van de Autismeweek organiseert MEE Zuid-Limburg een informatieavond over autisme en overprikkeling met als gevolg een overbelast zenuwstelsel.
Marline Pijler (autismespecialist en eigenaar van Autisme Praktijk Alice) en Marijke Batty (autismecoach) informeren ons over de polyvagaaltheorie.
De rol van ons zenuwstelsel bij stress, trauma en angst.


De polyvagaaltheorie gaat ervan uit dat ons zenuwstelsel meerdere verdedigingsstrategieën hanteert wanneer we stress ervaren.
De reactie bij stress wordt onbewust aangestuurd door het zenuwstelsel en verschilt per persoon.
Het bij jezelf herkennen van stress en de manier waarop jij daarop reageert, kan helpen om problemen aan te pakken.
Dr. Stefan Porges (neurowetenschapper) heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de rol van ons zenuwstelsel bij stress, trauma en angst.
Hij ontwikkelde de polyvagaal theorie en het Safe & Sound Protocol (SSP) voor mensen met autisme.
SSP is een luisterinterventie om het zenuwstelsel te kalmeren.

MEE
Frankenlaan 7
Heerlen
Aanmelden vóór 22 maart via: autisme@meezuidlimburg.nl

 


Datum: 30 December 2022

Wij danken jullie voor het vertrouwen dat jullie ons gaven in 2022. Voor het nieuwe jaar wensen wij dat het jullie goed gaat in gezondheid en in de liefde in het leven met een diagnose in het autisme spectrum.

Doordat we erg veel aanvragen krijgen voor ondersteuning en begeleiding zijn we genoodzaakt om kleine veranderingen in te voeren vanaf 1 januari 2023.

Werktijden op de praktijk:
Maandag: van 10:00 uur tot 14:00 uur
Dinsdag: van 14:00 tot 18:00 uur
Woensdag van 13:00 tot 17:00 uur
Vrijdag: Auticorner om de week

Werktijden voor huisbezoeken (deze worden alleen gedaan als dit in de intake is afgesproken en alleen in de regio Brunssum, Heerlen)
Maandag: 15:00 tot 17:00 uur om de week
Dinsdag: 10:00 tot 12:00 uur om de week
Donderdag: 10:00 uur tot 15:00 uur om de week.

Tijd

Afspraken zijn voortaan alleen nog maximaal 60 minuten. Dat doen we omdat het druk is op de praktijk en omdat de ervaring leert dat de concentratie bij ons en bij de client afneemt na een uur intensief gesprek voeren.
Alleen op dinsdag is het nog mogelijk om tot 18:00 uur af te spreken. Na 18:00 uur is het niet meer mogelijk om af te spreken. Ook dit moeten we doen om ons zelf te beschermen tegen een te hoge werkdruk.

Kennismaking gesprek

Er zijn geen kennismaking gesprekken meer.
In plaats hiervan kan men ons telefonisch bereiken en een telefonische kennismaken doen.

Wachtlijst

Momenteel is er een wachtlijst tot April 2023.

Intake

Na een positieve telefonische kennismaking kan een intake plaats vinden.
De intake gesprekken worden gefactureerd.

Tarieven

Het tarief is voor iedereen verschillend en afhankelijk van het traject. De afspraken die we hebben gemaakt in 2022 blijven zoals ze zijn gemaakt.

Annulering

Als je niet tijdig een afspraak annuleert (24 uur regel) dan wordt deze afspraak gefactureerd.

Auticorner

Om de week is er op vrijdagochtend Auticorner.  Dit zijn bijeenkomsten waar mensen met autisme elkaar ontmoeten. Tijdens deze bijeenkomsten is er een vrouwengroep en een jongvolwassenen groep. De mannen hebben formeel geen groep, maar zitten wel bijeen als de vrouwen en jongvolwassen apart gaan zitten in een ruimte.

Mannengroep

Het plan was om een mannengroep te starten in de avonduren, maar daar is nu nog te weinig vraag. Drie mannen gaven zich op, maar kunnen niet op dezelfde avond.


Jaaroverzicht

Er is veel werk verzet en we zien en bespreken samen de positieve veranderingen. Clienten voelen zich gehoord en gesteund en wij voelen ons gezien en gewaardeerd.
Er is met name veel ingezet op psycho educatie en signaleringsplannen en autisme in je relatie in combinatie met andere modulen zoals de acceptance & commitment module en de polyvagaal theorie.
Afgelopen jaar heb ik (Marline) mij verdiept in de polyvagaal theorie en in het Safe & Sound Protocol. In december 2022 ben ik gecertificeerd om te werken met het Safe & Sound protocol. Hiervoor heb ik training en examen gedaan. Marijke heeft een training gevolgd in de polyvagaal theorie.

Het Safe & Sound protocol is een praktische, therapeutische toepassing die uit onderzoek van Dr. Stephen Porges is voortgekomen. Oorspronkelijk ontworpen voor het verlagen van overprikkeling bij autistische kinderen. De training kan echter ook toegepast worden bij volwassenen met autisme.
  -- Je kunt de SSP alleen volgen als dit past bij je hulpvraag.

 


Met vriendelijk groet,

Marline Pijler autismespecialist
Marijke Batty autismecoach en in opleiding voor


Datum: november 2022

-Momenteel kunnen nieuwe clienten zich aanmelden, maar we kunnen pas van start gaan in 2023.

Samenwerking

Als je op woensdag een afspraak hebt dan is Marijke Batty er meestal ook. Marijke is autismecoach en in opleiding voor autisme specialist. In 2023 kunnen clienten ook bij haar terecht.

h2h.energetic.coaching@gmail.com

Mannen groep autisme

Heb jij als man (30 plus) behoefte om met andere mannen de praten over het leven met autisme?
Meld je dan nu aan via het contactformulier. Bij voldoende interesse starten we in 2023 met een groep mannen op een dinsdag of donderdagavond een keer per maand.

Adviesgesprek

Deze zijn weer mogelijk vanaf december 2022. Geef duidelijk aan of je een adviesgesprek wilt of een intake gesprek. Adviesgesprekken zijn bedoeld voor advies op maat op een bepaalde vraag. De kosten hiervan bedragen 64 euro per uur.
Een intakegesprek is gratis mits je een traject gaat volgen en anders wordt er een vergoeding gevraagd van 30 euro per uur.

Kennismaking gesprek

Voorlopig zijn er geen kennismakinggesprekken mogelijk. De reden is dat deze veel tijd kosten en die tijd is er niet omdat er elke keer al snel een wachtlijst ontstaat. Soms komen mensen alleen even praten. We willen energie geven aan mensen die serieus van plan zijn een traject te volgen en dit ook nodig hebben.
Hiermee voorkomen we tevens dat mensen onnodig lang op een wachtlijst staan. Als je gewoon een keer wil praten over je leven met autisme kan je terecht bij bijvoorbeeld lotgenotengroep Auticorner.

Tarieven

Wil je informatie over de tarieven dan kan dat gevraagd worden tijdens de intake of even per telefoon.

Auticorner jong volwassenen groep

Jong volwassenen mannen en vrouwen van 18 tot 25 jaar (zonder VG). Van 11:00 uur tot 12:00 uur. In deze groep hoef je niets te “leren”.  Je deelt ervaringen, informatie en adviezen over het leven met autisme. De groep maakt zelf plannen over hetgeen ze samen willen doen en bespreken. De gespreksleider is ondersteunend aanwezig, maar heeft zo weinig mogelijk inbreng.
Er is ook een vrouwen groep en er is een vrijblijvende inloop vanaf 10 uur tot 13:00 uur.

Adres Auticorner
Horizonstraat 77
6446CA Brunssum

Op vrijdagen om de week komen we bij elkaar.


Datum: 9 juni 2022

Het is enorm fijn dat het zo goed gaat met autismepraktijk Alice. Dat is positief, maar het nadeel is dat er een wachtlijst is en de vraag dus te groot is voor het aanbod. Kennismaking gesprekken zijn nu even niet mogelijk. Soms komen mensen op kennismaking en blijkt achteraf dat ze meer een (eenmalige) adviesvraag hadden. Dit kost momenteel te veel tijd (tijd voor iemand van de wachtlijst) en daarom nu even geen kennismakinggesprekken meer. Wat wel kan is een intake gesprek. Bij een intake gaan we ervanuit dat iemand een traject wil volgen.

Intake

Intake gesprekken zijn mogelijk vanaf juli 2022. Voor de intake weet u al dat u een traject wilt doen bij Autisme Praktijk Alice ook als dit pas in oktober 2022 (of later) kan starten. U weet dan al hoe u dit traject gaat financieren door bijvoorbeeld een aanvraag te doen bij uw gemeente voor een Persoons Gebonden Budget. De aanvraag duurt vaak ongeveer 6 weken. Dan heeft u het PGB al op orde als u kunt gaan starten. Wilt u informatie over de aanvraag van een PGB dan mag u altijd even bellen.
 De intake is gratis en als er redenen zijn om toch niet het traject (begeleiding) te doen dan kan dat ook. U bent niet verplicht om na een intake een traject te volgen. Autisme Praktijk Alice kan ook zelf besluiten (na een intake) dat vraag en aanbod toch niet bij elkaar past. Natuurlijk wordt dit goed besproken.

Wachtlijst

Momenteel is er een wachtlijst van ongeveer 2 maanden. Tot oktober is er een aannamestop.

Adviesgesprek

Deze zijn wel weer mogelijk vanaf juli 2022. Geef duidelijk aan of je een adviesgesprek wilt of een intake gesprek.

Kennismakinggesprek

Voorlopig zijn er geen kennismakinggesprekken mogelijk. De reden is dat deze veel tijd kosten en die tijd is er nu niet.

Tarieven

Per 1 juli 2022 worden de tarieven gewijzigd. Dat wil zeggen voor nieuwe klanten. Bestaande klanten blijven in hetzelfde tarief.
Wil je informatie over de tarieven dan kan dat gevraagd worden tijdens de intake of even per telefoon.

Auticorner

Auticorner is een ontmoetingsplek voor mensen met autisme. Vrouwen en mannen zijn hier welkom. Het is niet verplicht om deel te nemen aan een groep. Je mag ook in de gezamenlijke ruimte blijven en iets drinken en/of een praatje maken.
-Auticorner gaat open om 10:00 uur op een vrijdagochtend om de week.
-Auticorner sluit om 13:00 uur.
-Je mag en kan ook eerder of later binnenkomen.
-Je bent niet verplicht deel te nemen aan een groep.
-Er zijn geen kosten verbonden aan Auticorner.

Auticorner vrouwengroep

De vrouwen gaan om 10:30 uur naar een aparte ruimte. Ze bespreken hun eigen thema’s in een veilige sfeer. Wil je meedoen aan de vrouwengroep dan moet jij je wel even aanmelden. Er zal een gesprekje met je zijn door een van de vrijwilligers om samen te bespreken of deze groep goed bij je past.

Auticorner jong volwassenen groep

Jong volwassenen mannen en vrouwen van 18 tot 25 jaar (zonder VG). Van 11:00 uur tot 12:00 uur. In deze groep hoef je niets te “leren”.  Je deelt ervaringen, informatie en adviezen over het leven met autisme. De groep maakt zelf plannen over hetgeen ze samen willen doen en bespreken. De gespreksleider is ondersteunend aanwezig, maar heeft zo weinig mogelijk inbreng.

Aanmelden

Stuur een mailtje naar: info@autismepraktijk-alice.nl of gebruik het contactformulier.
Je mag ook gewoon komen zonder je eerst aan te melden.
Als je nog vragen hebt zet die dan even op de mail.

Adres:
Horizonstraat 77
6446CA BrunssumDatum: 4 mei 2022

Online module

- De online modulen die nog lopen gaan door, maar niemand kan zich meer aanmelden voor een online module.
De online module waren een aanvulling in de ondersteuning tijdens de lockdowns. Online module zijn kortdurend en je kunt niet echt met elkaar in gesprek en juist bij mensen met autisme is het gesprek en nabijheid belangrijk- De jongvolwassen groep gaat nu definitief starten op 13 mei in Treebeek van 10:00 uur tot 13:00 uur waarbij we apart gaan zitten van de grotere groep van 11:00 uur tot 12:00 uur.
- De vrouwengroep is al gestart.
- Op deze dag en tijd zijn er ook mannen aanwezig en deze vormen ze ook een groep.

Met alle groepen samen drinken we koffie/thee en tegen de middag een soepje.
Wil je bij een van deze groepen aansluiten geef je dan op of bel voor meer informatie.
De insteek is vooral het samen gezellig hebben, praatje maken en in de groepen wordt besproken wat de groep zelf wil inbrengen. Dat zijn veelal thema’s gerelateerd aan autisme. Welke vragen heb je over autisme in jouw leven?

Je kunt vrijblijvend binnen lopen.
Een van de vrijwilligers zal je meteen begroeten en een stoel geven en iets te drinken.
Horizonstraat 77
6446 SC Brunssum


Datum: 4 maart 2022

AUTICORNER in Brunssum
Jong volwassenen


Jongvolwassenen met een diagnose in het autismespectrum (zonder een verstandelijke beperking).

Vanaf 1 April starten wij namens Auticorner met een groep voor jongvolwassenen met een diagnose in het autisme spectrum.

Auticorner is een ontmoetingsplek voor mensen met autisme.

Voor wie is deze jongvolwassenen groep?

Deze groep is voor jong volwassenen van 18 tot 25 jaar.
Voor vrouwen en mannen.

Wat is het doel van de jongvolwassenen groep?

Het doel is “het fijn hebben met elkaar” middels gesprekken, spellen, uitjes en jullie eigen initiatieven. We willen een veilige en prettige sfeer voor iedereen.
In deze groep hoef je niets te “leren”, maar je leert hier natuurlijk wel doordat je ervaringen en informatie en adviezen deelt over het leven met autisme.

Is er begeleiding bij de groep?

Ja, er is altijd begeleiding bij aanwezig om de groep te ondersteunen. De ondersteuning wordt gedaan door ervaringsdeskundigen. Er is een autisme specialist bij betrokken die helpt om de groep te vormen tot een zelfstandige groep met eigen ideeën en initiatieven.

Moet ik altijd komen?

Nee, je hebt geen verplichting om elke bijeenkomst erbij te zijn.
Het is wel nodig dat jij je aanmeldt middels een mail of contactformulier of per telefoon.  
We willen niet dat de groep te groot gaat worden in de opstartfase.

Zijn er regels in de groep?

We streven erna dat iedereen zich prettig en veilig voelt in de groep doordat we elkaar respecteren en accepteren. Iedereen mag zichzelf zijn.

Hoe klein is de groep?

We willen starten met een groep van maximaal zes deelnemers.

Wanneer?

Datums:
1 April 2022
15 April 2022
29 April 2022
13 Mei 2022
27 Mei 2022
Om de week op vrijdag.

Hoe laat?

De jongvolwassen groep is van 11:00 tot 12:00 uur in een aparte ruimte.

Zijn er nog andere groepen?

Er is een algemene inloop voor iedereen met een diagnose in het autisme spectrum vanaf 10:00 uur. Jongvolwassenen die dat willen mogen dus ook om 10:00 uur al komen voor een kopje koffie of thee.

Vrouwengroep

Hierna start de vrouwengroep Van 10:30 uur tot 11:30 uur in een aparte ruimte.
Na de bijeenkomsten mag iedereen nog blijven tot 13:00 uur. Als je eerder naar huis wilt dan ga je gewoon eerder naar huis.

Op welk adres moet ik zijn?

We mogen gebruik maken van de ruimtes van het Leger des Heils in Treebeek. Hier zijn we erg blij mee want het is een grote en mooie warme gastvrije vriendelijke locatie. Het Leger des Heils is er voor iedereen.
Horizonstraat 77
6446CA
Brunssum
Telefoon: 06-83451290

Wat zijn de kosten?

Alleen als je soep wilt of als we iets zelf maken vragen we een kleine bijdrage. Dat wordt vooraf bekend gemaakt zodat je altijd de keuze hebt om wel of niet mee te doen.

Waar kan ik mij aanmelden?

Stuur een mailtje naar: info@autismepraktijk-alice.nl of gebruik het contactformulier.
Je mag ook gewoon komen zonder je eerst aan te melden.
Als je nog vragen hebt zet die dan even op de mail.


 

 

Autismepraktijk Alice

© 2023 Copyright.
KVK: 70379459
SKJ gecertificeerd: 100024035
AGB-Code: 98103143

Contact

Doornappel 3
6367 DP Voerendaal

06-44382158

info@autismepraktijk-alice.nl
autismepraktijk-alice.nl

Search