Mon - Sat: 9:00 - 18:00
Sat-Sun Closed
+61 383 766 284
Mobile
536 Virginia, LA 701
Address

Nieuwsbrief januari 2024

Het jaar 2024 is begonnen. We gaan onze schouders er weer onder zetten om ook dit jaar de ondersteuning te bieden die het leven met autisme kan verrijken.

In 2023 hebben we veel clienten kunnen ondersteunen en zijn doelen behaald. Mijn dank voor het vertrouwen in Autisme Praktijk Alice. Het was een jaar met veel goede gesprekken en positieve energie. De hulpvragen waren divers. Zoals elk jaar komen met name volwassenen met een late diagnose naar de praktijk. Meestal nadat ze psycho educatie bij de GGZ hebben gehad, maar de diagnose nog niet hebben kunnen verwerken. Een diagnose in het autisme spectrum geeft altijd veel impact op het leven van iemand. Zowel positief als negatief. Met autisme ben je niet gehandicapt, maar je hebt beperkingen die van invloed zijn op je werk en privéleven. Wanneer je autisme beter gaat begrijpen en accepteren kan je een goed leven hebben met autisme.
Helaas werkt de maatschappij niet altijd mee in het vinden en behouden van werk. Soms zijn er daarbij relatieproblemen. Vaak komt het voor dat clienten verwikkeld zijn in trajecten met het UWV en re-integratie bureaus. Een diagnose in het autisme spectrum is voor bijna iedereen een opluchting omdat men eindelijk gaat begrijpen waarom het zo mis liep op het werk of in de relaties en vriendschappen. Het grote nadeel is de stigmatisering rondom autisme. Wanneer je leert hier assertief mee om te gaan is verdere ontwikkeling mogelijk. Mijn wens hierbij is dat werkgevers mensen met autisme kansen blijven bieden op werk. Gepast werk geeft voldoening omdat je een bijdrage kan leveren en je talenten kan benutten die beloond worden. Als dat niet mogelijk is wordt vrijwilligerswerk een optie. Veel mensen met autisme halen daar voldoening uit en een zinvolle dagbesteding. Clienten die geen werk en geen dagbesteding hebben worstelen vaak elke dag met hun beperkingen vanuit het autisme en dan ontstaan er comorbiteiten zoals angst en paniek klachten of depressie. Studenten met autisme doen het heel goed, maar hebben meestal veel moeite met het samenwerken met collega studenten of met het zelfstandig wonen en de studieplanning. Hierdoor wordt het plezier en motivatie in de studie onder druk gezet. Ik ben ervan overtuigd dat voor elk van deze problemen oplossingen zijn te bedenken.

In Limburg is er veel vraag naar autisme coaches die gespecialiseerd zijn, maar er zijn maar weinig autisme specialisten. Hierdoor hebben we altijd een wachtlijst. We worden veel gevraagd voor onze expertise door GGZ-instellingen, huisartsen en praktijkondersteuners. Onze clienten hebben altijd de eerste prioriteit.

Zoals wellicht bekend is heb ik een diagnose in het autisme spectrum sinds 2011. Ik heb altijd gewerkt in de hulpverlening met veel ups en downs. Ik was lange tijd werkzaam bij Stichting Radar en bij GGZ Mondriaan kind en jeugd. Na mijn diagnose ben ik de opleiding autisme specialist gaan volgen. Nu komt sinds 2018 mijn ervaring en kennis samen in Autisme Praktijk Alice. Mijn talenten met autisme kan ik nu volledig benutten en daar ben ik trots en dankbaar voor. Ondanks mijn hoge leeftijd denk ik nog niet aan het pensioen. In mijn werk let ik op mijn grenzen en weet ik hoeveel hooi ik op mijn vork kan nemen. Het ouder worden met autisme bevalt mij prima. Ik kan juist veel meer dan tien jaar geleden. Dat komt mede omdat ik mijn eigen baas ben en niet in teams hoef samen te werken zoals in het verleden. Gaat dan alles fantastisch? Ja, eigenlijk wel zolang we verder gezond blijven. Deze ontwikkeling gun ik iedereen met autisme. Autisme is een spectrum. Niet iedereen heeft in dezelfde mate precies dezelfde beperkingen en talenten. Door mijn ervaring vanuit het werk zie ik de grote verschillen elke dag voorbijkomen. Wat ik vooral als prettig ervaar is dat ik volwassenen met autisme kan vertrouwen. Ze zijn eerlijk en oprecht en dat is ook echt zo. Geen dubbele boodschappen en altijd de wilskracht om aan persoonlijke doelen te werken. Niet het klagen en zeuren, maar vooruit denken en handelen ook al kan het leven zwaar zijn en is er veel onbegrip op het werk en/of privé.

Voor 2024 zijn er onderstaande aandachtpunten.

  • Reageer (als het kan) tijdig op mails die gaan over het maken van een afspraak. Het aanbod per mail op een afspraak is staat voor 12 uur (daarna gaan we verder met andere afspraken inplannen en vervalt het aanbod).
  • Als je niet naar een afspraak kan komen dan annuleer je deze 48 uur van tevoren. Bij ziekte maken we een uitzondering en bespreken we dit.
  • Voor een vervolgafspraak zal je meestal wel moeten wachten en kunnen we vaak niet tussendoor nog plaatsen. Elke client heeft een vast patroon van afspraken en dat moet ik volgen (het is anders niet werkbaar).
  • We (Marijke en ik) hebben een aantal contra indicaties.
    -Begeleiding tijdelijk stopzetten als je in behandeling gaat bij de GGZ. Het kan wel beide (behandelen en begeleiding) als de GGZ met ons tot afstemming komt. Er is dan regelmatig overleg per telefoon of in een gesprek met de behandelaar. Dat is een voorwaarde die we stellen vanaf 1 januari 2024. Als de GGZ of vrijgevestigde psycholoog niet wil afstemmen dan stopt tijdelijk de begeleiding. Het langs elkaar heen werken is niet goed voor onze clienten.
    -Wanneer je suïcidaal bent of je daar last van hebt dan verwijzen we je naar de huisarts en de GGZ. Alleen begeleiding is niet meer voldoende.
  • Ons specialisme is autisme en hoe je daar in je leven zo goed mogelijk mee om kunt gaan. We werken altijd met en aan doelen en als deze zijn behaald stopt de begeleiding. Dat doen we in overleg. We geven geen levenslange begeleiding. Dat heeft als reden dat we van mening zijn dat je mensen met autisme, met een normale of hogere intelligentie, niet afhankelijk moet willen maken van zorg. We geloven in de kracht van mensen met autisme en dat ontwikkeling mogelijk is. Als iemand wel begeleiding nodig blijft houden dan verwijzen we naar instanties die dit wel aanbieden. Voor huidige clienten verandert er niets en gaat de begeleiding door zo lang als dat wenselijk is en er genoeg te bespreken is en we aan doelen kunnen werken.
  • Met Marijke Batty werk ik samen. Ze heeft haar eigen praktijk maar we spreken elkaar regelmatig over het werk en de wachtlijst

 

Marline Pijler

Autisme specialist/master
Autismepraktijk Alice

 

 

Autismepraktijk Alice

© 2023 Copyright.
KVK: 70379459
SKJ gecertificeerd: 100024035
AGB-Code: 98103143

Contact

Doornappel 3
6367 DP Voerendaal

06-44382158

info@autismepraktijk-alice.nl
autismepraktijk-alice.nl

Search