Slide background

Autisme Praktijk Alice

Autisme Coaching

Advies

Modulen

Lezingen

Nieuws

Nieuws januari 2020


Van 2019 naar 2020

  * Afgelopen jaar (2019) was een fantastisch jaar voor Autismepraktijk Alice.
  * Met meerdere grotere organisaties hebben we nu een samenwerkingsovereenkomst.
  * De modulen blijken zeer goed te zijn.  Jaren van inzet zijn hieraan vooraf gegaan. Nu ervaar ik dat al die inspanningen, om een goed product neer te zetten, enorme voldoening geeft.
  * Vanwege de afronding van mijn studies start ik geen nieuwe modulen tot mei 2020. Het is wel mogelijk een module individueel te volgen binnen het hulpverleningstraject.
Een professioneel hulpverlener moet zich blijven ontwikkelen en op de hoogte zijn en blijven van nieuwe methodieken. Bovendien is mezelf blijven ontwikkelen ontzettend leuk.
De studie creatieve therapie rond ik binnenkort af.
In 2020 volg ik de studie Acceptatie en Commitment Therapy. Cognitieve Gedragstherapie, met het 5 G schema, is niet voor iedereen geschikt en oefeningen met mindfulness is ook niet voor iedereen de manier om van klachten af te komen. ACT bevat meerdere methodieken en daarom zal ik deze therapie gaan aanbieden vanaf April 2020. ACT = Acceptatie en Commitment Therapie.


Wat is ACT?

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Wilson & Strosahl).
Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment).
ACT bestaat uit zes verschillende processen/ vaardigheden, vaak uitgebeeld in het ACT-hexaflex:

Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen.
Defusie: Afstand nemen van je gedachten.
Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).
Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu.
Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.
Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden.

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

Werkt ACT?

ACT is erkend als evidence based therapy voor de depressieve-stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn (APA, 2010). Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm.
Voor volwassenen met autisme blijkt dit ook geschikt te zijn doordat ik een aantal aanpassingen maak.

Creatieve Therapie

In 2020 rond ik de studie “creatieve therapie” af. Mocht je tijdens je afspraken creatief bezig willen zijn laat het mij dan weten. De kennis, ervaring en het materiaal zijn aanwezig.


Marline Pijler 2019

 

Nieuws september 2019

Op het moment is het niet mogelijk om in de praktijk in Maastricht een advies afspraak te maken. Dit heeft te maken met werkdruk. Ik wil mijn cliënten optimaal van dienst zijn. Zodoende heb ik voor nu deze keuze moeten maken.
Tot het einde van dit jaar kunnen alleen nog advies afspraken gemaakt worden in de praktijk in Brunssum of aan huis.

Als u zich aanmeld neem ik binnen 2 werkdagen contact met u op.

 

Nieuws augustus 2019

Autisme boosheid en frustratie.

Jeroen Bartels heeft een goed boek geschreven met als titel “zelfcontrole bij volwassenen met autisme”. Op dit boek heb ik de module en presentatie gebaseerd over het thema boosheid en frustraties bij mensen met autisme”. Jeroen heeft mij twee jaar geleden toestemming gegeven om zijn boek hiervoor te gebruiken.

In het boek (en module) staat een individueel trainingsprogramma beschreven waarmee mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) meer zelfcontrole kunnen ontwikkelen en beter kunnen omgaan met boosheid, onrecht en frustratie.
Dit boek (en module) is geschreven voor volwassen met een autismespectrum stoornis en een gemiddelde tot bovengemiddelde intelligentie die problemen ervaren in het omgaan met gevoelens van boosheid, onrecht en frustratie. Het kan gaan om boosheid in het contact met anderen, bijvoorbeeld conflicten en woedebuien, maar ook om gevoelens van frustratie zonder dat er conflicten met andere mensen zijn.

Door dit trainingsprogramma te volgen in een kleine groep lotgenoten kan men ervaringen delen en van elkaar leren.

In de training gebruik ik tevens de boeken van:
Barbara Leeuw- Overprikkeling voorkomen.
Ina van Berckelaer-Onnes -Autisme en zintuigelijke problemen
Olga Bogdashina- Waarneming en zintuigelijke ervaringen bij mensen met autisme en Asperger syndroom

Je kunt je hiervoor aanmelden en een nieuw module start in november 2019. Wil je meer informatie maak dan gebruik van het contactformulier.

Bekijk de flyer Autisme boosheid en frustraties.

 

Nieuws juni 2019

Afgelopen maanden heb ik een aantal lezingen gegeven. In de tweede helft van 2019 komen er nog een aantal lezingen in mijn programma. Deze zal ik tijdig op deze site plaatsen.

Het blijkt steeds weer dat mensen het leerzaam van als ik vertel over het leven met autisme en de praktijk en theorie naast elkaar leg.

Omgaan met autisme is voor iedereen een persoonlijke uitdaging, maar je verder ontwikkelen met autisme is altijd mogelijk. Dat zie ik ook terug bij cliënten in mijn praktijk.

Doordat je meer inzicht krijg in de beperkingen vanuit het autisme is het ook mogelijk om te gaan zien waar jij je verder in kan ontwikkelen. Bijvoorbeeld om je relaties te verdiepen en te verstevigen of om vriendschap te maken en te behouden. Inzicht in je eigen autisme leer je pas na de psycho educatie. Autisme is heel complex om te begrijpen. Tegenwoordig brengen mensen het in de media terug tot “overprikkeling”. Dat is jammer. Overprikkeling kan een gevolg zijn, maar iedereen kan wel eens overprikkelt raken in deze drukke wereld van beeldschermen. Overprikkeling is geen kern symptoom van autisme. Het kern symptoom zijn de problemen in sociale relaties en de communicatie. Graag wil ik je dit nog veel beter uitleggen in een lezing, module of tijdens individuele begeleiding.

Vanaf januari 2018 heb ik nu mijn eigen praktijk en het gaat ontzettend goed en dat voelt heel goed.


Tekening: M.Pijler

Boek bestellen

Voor wie mijn boek wil bestellen dat kan bij www.boekscout.nl categorie psychologie pagina 3.

Alice verdwaald in het land van de hulpverlening.

Inmiddels is Alice niet meer verdwaald, maar heeft Alice haar eigen autisme praktijk. Een boek hierover zal wellicht nog uitkomen, maar dat heeft nog tijd nodig.

Creatieve therapie

Binnenkort zal ik ook creatieve therapie kunnen geven aan mensen met autisme (kinderen en volwassenen). Als je mee wilt doen, vanaf oktober 2019, kan je dit al kenbaar maken. Per bijeenkomst en per uur €7,50 (introductie prijs). Ik zal starten met een kleine groep.

Creatief bezig zijn kan enorm goed werken in het anders leren omgaan met het “niet los kunnen laten”.


Tekening M. Pijler uit 2018: gedachten dwalende cirkels

Modulen

De modulen zijn voor 2019 volgeboekt. Heb je een vraag of goed idee voor een module laat het mij dan weten. Vanwege de werkdruk kan ik niet meer modulen geven dan dat er nu in de planning staan.

Samenwerking en partners

In mijn praktijk ben ik steeds meer gaan samenwerken met andere zorgaanbieders. Ik ben op zoek naar collega’s (afgestudeerd post HBO autismespecialist of vergelijkbaar) om samen te werken en werk te delen.

 

Tekening M.Pijler uit 2011: laten vallen als een baksteen

Modulen in 2019

Op de site leest u het aanbod van nieuwe modulen voor het jaar 2019.

Lezingen 2019

Een nieuw aanbod van lezingen voor 2019 leest u onder het kopje lezingen.

Gespreksleider

28 december 2018
Sinds november 2018 is Marline Pijler gesprekleidster bij Lotgenoten Groep Autisme Limburg. Kijk voor meer informatie op de site van LGAL.
www.LGAL.nl

Publicatie in wetenschappelijk tijdschrift autisme

De begeleiding van leerlingen met autisme in het voortgezet onderwijs | Multiple Complex Developmental Disorder in de volwassenheid: een psychodynamische invalshoek | Nederlandse hertaling van de PEERS-training | Ervaringsdeskundigen en professionals: betekenisvol samenwerken | Empathie bij vrouwen en mannen met een autismespectrumstoornis September 2018

 

Effectiviteit van lotgenotencontact bij volwassenen met autisme

Door: Marline Pijler-Swelsen
Door heel het land worden lotgenotengroepen georganiseerd voor volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) met een normale tot hogere intelligentie. Als opdrachtgevers waren Stichting MEE Zuid-Limburg (MEE) en Stichting Lotgenoten Groep Autisme Limburg (LGAL) benieuwd naar de effectiviteit van deelname aan deze groepen. Voor dit doel werd een vragenlijst ontwikkeld en ingevuld door participanten van lotgenotengroepen van de MEE, LGAL, Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en de vereniging Personen uit het Autisme Spectrum (PAS).

 

Autisme Netwerk Zuid-Limburg

Juni 2018

Autismepraktijk Alice is partner van:
Het Autisme Netwerk Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband van organisaties waarin ervaringsdeskundigheid, inhoudelijke en bestuurlijke deskundigheid rondom autisme verbonden worden. De deelnemers delen kennis,
bundelen hun krachten en zoeken samen naar oplossingen voor maatschappelijke knelpunten rondom autisme. Samen werken ze aan een goed ondersteuningsaanbod, in alle levensfasen en op alle levensgebieden voor mensen met autisme en hun omgeving.

 

Contract met gemeente kerkrade

Maart 2018
Autismepraktijk-Alice heeft een contract met gemeente Kerkrade zodat ook ZIN (zorg in nature) aangeboden kan worden.