Slide background

Autisme Praktijk Alice

Autisme Coaching

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Creatieve Therapie

Creatieve therapie

Verander wat je kunt veranderen en leer omgaan met wat je niet kunt veranderen.

 

By

Categorie:
Lees meer...

Kennismaking met een kind met autisme!

Kind: Houd rekening met mijn bijzonderheden!
Tips voor hulpverleners

 

By

Categorie:
Lees meer...

Grip op overprikkeling

Inleiding: Sensorische informatieverwerking

Sensorische informatieverwerking is het vermogen om informatie vanuit de wereld om ons heen en vanuit ons lichaam op te nemen, te selecteren en de verschillende stukjes informatie met elkaar te verbinden zodat wij er op de juiste manier op kunnen reageren.

De hersenen met neuronenbanen gemaakt met DTI.

By

Categorie:
Lees meer...

Ik Puber-training

De Ik Puber-training is een individuele training voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS) en een normale of hoge intelligentie. In 18 lessen komen allerlei onderwerpen die te maken hebben met de puberteits- en psychoseksuele ontwikkeling aan bod. Voorbeelden van onderwerpen zijn lichamelijke veranderingen tijdens de puberteit, vriendschap, verliefdheid en verkering, (veilig) vrijen, zwangerschap, grenzen aangeven en herkennen, veilig internetten en Loverboys.

Tekening: Marline “hum?”


By

Categorie:
Lees meer...

Lotgenotencontact

“Er is geen twijfel over het bestaan van de contactstoornis in autisme. Niet dat mensen met autisme geen zin hebben in contact met anderen, maar makkelijk, vlekkeloos en erg spontaan loopt het allemaal niet. Het is een misverstand dat mensen met autisme geen interesse hebben in andere mensen. Wel is het zo dat hun brein moeite heeft met het verwerken van sociale informatie en dat daardoor het contact met anderen moeilijker gaat.”  

Tekening: Marline “alle ballen in de lucht houden”


By

Categorie:
Lees meer...

Zelfverwonding bij autisme

Dit onderwerp is belangrijk omdat opzettelijke zelfverwonding (OZV) ook voorkomt bij jongeren en volwassenen met een autismespectrum stoornis met een normale of hogere intelligentie.
In de praktijk blijkt dat cliënten met autisme zich niet altijd gehoord voelden door hulpverleners wat betreft hun OZV. Veel hulpverleners vermijden dit onderwerp het liefste. Ze willen er niet over praten of menen dat OZV niet past bij autisme.

Tekening: Marline “knoop”


By

Categorie:
Lees meer...

Theory of Mind

Over autisme bestaan verschillende verklaringsmodellen. Die modellen zijn belangrijk om autisme te begrijpen. Mijn ervaring is dat, ook mensen met autisme, dit vaak nog niet goed begrijpen.
Veel kinderen, jongeren en volwassenen met autisme krijgen angst en paniekklachten omdat de wereld zo onvoorspelbaar kan zijn. Autisme is een complexe stoornis. Het is een spectrum en dat wil zeggen dat niemand in dezelfde mate last heeft van beperkingen.

Tekening: Marline “oogcontact”


By

Categorie:
Lees meer...

Assertief autisme

- Opkomen voor jezelf - Open en zelfzekere houding - Goed oogcontact - Zeggen wat je voelt - Zeggen wat je denkt - Niet oordelen of iemand kwetsen - In de ik-vorm praten - Niet de mening van anderen verkondigen - Goed luisteren - Geen stemverheffing

Tekening: Marline “jezelf zijn?


By

Categorie:
Lees meer...

Overprikkeling

Als de hersenen meer prikkels binnen krijgen dan ze kunnen verwerken dan spreken we van overprikkeling van het zenuwstelsels. Mensen met autisme zijn gevoeliger voor de prikkels uit hun omgeving dan de gemiddelde mens. Wat mij het meest verbaasd is dat er zoveel misverstanden zijn over dit thema. Elk gezond mens heeft wel eens last van overprikkeling. De term overprikkeling is niet goed gekozen als het gaat over mensen met autisme. In mijn presentaties leg ik dat graag uit.

Tekening: Marline “hypervisie”


By

Categorie:
Lees meer...

Autisme op de werkvloer

Werken met autisme is voor veel mensen met een diagnose ASS een uitdaging. Voordat je het weet “zwem” je rond in afspraken, collega’s, overlegvormen, opdrachten, werkdruk.
Veel bedrijven durven het nog niet aan om iemand met een diagnose ASS in dienst te nemen. Waar zijn ze bang voor? Hoe kan een bedrijf werkzaamheden op een eenvoudige manier aanpassen aan een persoon met ASS? In deze presentatie worden hier antwoorden op gegeven.
Tekening: Marline “zwemmen”


By

Categorie:
Lees meer...